Witamy w Siteaudit.pl

góra

Narzędzia MPS SiteAudit dają użytkownikom możliwości śledzenia, analizy, powiadamiania i raportowania stanu floty urządzeń drukujących. Od podstawowego śledzenia liczników
i poziomu materiałów eksploatacyjnych, do zaawansowanych pomiarów efektywności usług ( jak procent czasu nieprzerwanej pracy), narzędzia SiteAudit zapewniają najlepsze
funkcje kontroli i zarządzania flotą. Użytkownicy MPS mogą wybrać wersję SiteAudit OnSite dla środowisk korporacyjnych oraz tam, gdzie standardy bezpieczeństwo wykluczają
wysyłanie danych na zewnątrz, albo wersję SiteAudit Hosted w przypadku zdalnego zarządzania oraz audytu floty